Despre Fundația FARA

Fundația FARA are în centrul programelor sale sociale FAMILIA, iar munca noastră se îndreaptă către reducerea sărăciei, spre schimbarea vieților copiilor cu dizabilități și a tinerilor expuși riscului de a trăi pe străzi.

În programele pe care le derulăm reconstruim FAMILII ȘI COMUNITĂȚI, construim viitorul și răspândim speranțe.

MISIUNEA NOASTRĂ

Misiunea noastră este de a transforma viețile celor mai vulnerabile și dezavantajate persoane care trăiesc în cele mai sărace comunități din România.

VIZIUNEA NOASTRĂ

Viziunea noastră este aceea a unei lumi în care oricine poate trăi cu libertate și demnitate într-un mediu sigur și plin de iubire, în care să trăiască o viață plină, indiferent de abilitățile sale.

Servicii sociale pe care le oferim:

  1. Casa de tip familial, pentru copii lipsiți temporar/permanent de grija familiei biologice — din 1997 în Suceava. De atunci, 60 de copii au găsit aici o familie iubitoare.

  2. Centre de recuperare pentru copii cu nevoi speciale — în Suceava, Fălticeni, Popești-Leordeni. În 2019 peste 260 de copii au beneficiat aici gratuit de diferite terapii.

  3. Centre de Tranzit pentru tineri în dificultate (între 18 și 26 ani, care au fost instituționalizați) — din 2002, în Satu Mare și din 2016 în Popești-Leordeni. Până acum, peste 230 de tineri au beneficiat de servicii pentru viață independentă.

  4. Combaterea Sărăciei prin Educație în comunități sărace din zonele rurale, pentru elevi, preșcolari și familiile acestora — din 2005 în comuna Arbore, județul Suceava, iar în prezent în 6 sate din același județ. Peste 2100 de copii au participat la programele noastre până în acest moment.

  5. Locuințe protejate pentru adulți cu dizabilități (care au fost instituționalizați) — în satele Cacica și Vadu Moldovei din județul Suceava. Până acum, 35 de persoane cu dizabilități intelectuale au găsit în casele FARA un cămin și o familie.

BandaLogo
Copyright 2020 © CivicNet. Toate drepturile rezervate.