Despre Cercetașii României

Cercetăşia este o mişcare educativă a copiilor şi tinerilor, bazată pe voluntariat, cu caracter apolitic, deschisă tuturor, fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex, credinţă sau condiţie socială, în concordanţă cu principiile şi metoda Scout.

În prezent, Mișcarea Mondială Cercetășească este alcătuită din peste 50 de milioane de cercetași, tineri și adulți, bărbați și femei, în peste 200 de țări și teritorii. Aproximativ 500 de milioane de oameni din toată lumea au fost cercetași, printre ei numărându-se personalități din toate domeniile.

Credem că doar investind în educația tinerilor putem să ne atingem misiunea noastră de a contribui la educarea tinerilor printr-un sistem de valori ce are la bază legea și promisiunea cercetașului. Astfel, dorim să ajutăm la construirea unei lumi mai bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate.

Ca viziune, în 2023, cercetășia va fi cea mai importantă mișcare educativă pentru copii și tineri din România, cu lideri autentici şi integri, care produce schimbări pozitive în comunitate, printr-o organizaţie sustenabilă, cu un sistem de management organic, eficace și eficient.

Cercetășia, prin propunerea ei educativă, însoțește tinerii în tranziția lor de la copilărie la vârsta adultă, ajutându-i, într-un mediu sigur, să dezvolte competențe, comportamente, valori și atitudini necesare cetățeniei active. Prin aceste inițiative, tinerii devin agenți ai schimbărilor pozitive și o sursă de inspirație pentru activarea semenilor lor din comunitatea.

Anual, oferim celor aproximativ 4000 de copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 7 și 24 de ani activităţi educaţionale săptămânale bazate pe metoda pedagogică scout care permit copiilor şi tinerilor formarea abilităților de viață și caractere echilibrate.

Totodată, lunar, dezvoltăm programe comunitare (activităţi de voluntariat, mediu şi dezvoltare durabilă, recreative etc.) care contribuie, pe de o parte, la dezvoltarea tinerilor ca cetăţeni activi şi responsabili, iar, pe de altă parte, la dezvoltarea comunităţilor din care provin.

Organizația Națională ”Cercetașii României” este membră fondatoare a Organizației Mondiale a Mișcării Cercetășești și o asociație cu aproximativ 100 de structuri locale pe întreg teritoriul României, 6500 de membri, dintre care 1200 de voluntari adulți și 4 angajați.

Pentru a atinge Viziunea 2023, ne-am propus să ne concentrăm acțiunile pe 3 direcții strategice: calitatea educației, management și sustenabilitate.

BandaLogo
Copyright 2020 © CivicNet. Toate drepturile rezervate.