Despre Asociația Pentru Promovarea Incluziunii Sociale

În România în anul 2017 rata sărăciei relative era de 23,6%, însumând un număr de 4 646 mii de persoane, adică aproximativ 1 din 4 locuitori sunt săraci. Același studiu realizat de INS relevă și că 25,9% dintre persoanele aflate în categoria săracilor relativi sunt persoane neocupate, iar 51,6% sunt șomeri, care au în gospodăria lor mai mult de 3 copii dependenți. Astfel, importanța educației primare, gimnaziale, liceale și postliceale, devine evidentă.

APIS a fost fondată în 2008 ca răspuns la problemele cu care comunitățile formate din membrii de etnie romă se confruntă. Accentul este pus pe problemele educaționale nerezolvate de sistemul de învățământ, dar și pe domeniul sănătății. De mai bine de 12 ani ani, APIS reduce decalajul în rezultate educaționale între romi și ne-romi în Transilvania.

Misiunea – creșterea calității vieții membrilor din comunitățile rome prin educare și educație;
Viziunea – egalitate de șanse între persoanele rome și ne-rome, echitate în accesul la educație;
Valori – egalitate, integritate, dreptate, incluziune/deschidere.

1 Like
BandaLogo
Copyright 2020 © CivicNet. Toate drepturile rezervate.